Java dilinde Dosya İşlemleri

Dosya işleme, herhangi bir uygulamanın önemli bir parçasıdır.

Java, dosyaları oluşturmak, okumak, güncellemek ve silmek için çeşitli yöntemlere sahiptir.

Java Dosya İşleme

FilePaketteki sınıf , java.iodosyalarla çalışmamızı sağlar.

Sınıfı kullanmak için File, sınıftan bir nesne oluşturun ve dosya adını veya dizin adını belirtin:

ÖrnekKendi Java Sunucunuzu Alın

import java.io.File; // Import the File class

File myObj = new File("filename.txt"); // Specify the filename

Sınıf File, dosyalar hakkında bilgi oluşturmak ve almak için birçok kullanışlı yönteme sahiptir. Örneğin:

METHOS                                                               TYPE                                  Description

canRead() Boolean Tests whether the file is readable or not
canWrite() Boolean Tests whether the file is writable or not
createNewFile() Boolean Creates an empty file
delete() Boolean Deletes a file
exists() Boolean Tests whether the file exists
getName() String Returns the name of the file
getAbsolutePath() String Returns the absolute pathname of the file
length() Long Returns the size of the file in bytes
list() String[] Returns an array of the files in the directory
mkdir() Boolean Creates a directory

 

 

Program code on a monitor

Dosya Oluştur

Java’da bir dosya oluşturmak için yöntemi kullanabilirsiniz createNewFile(). Bu yöntem bir boole değeri döndürür: truedosya başarıyla oluşturulduysa ve falsedosya zaten varsa. Yöntemin bir try...catch blok içine alındığını unutmayın. Bu gereklidir, çünkü IOExceptionbir hata oluşursa (dosya herhangi bir nedenle oluşturulamıyorsa) bir hata verir:

Örnek :

import java.io.File; // Import the File class
import java.io.IOException; // Import the IOException class to handle errors

public class CreateFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   File myObj = new File("filename.txt");
   if (myObj.createNewFile()) {
    System.out.println("File created: " + myObj.getName());
   } else {
    System.out.println("File already exists.");
   }
  } catch (IOException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }

Belirli bir dizinde dosya oluşturmak için (izin gerektirir), dosyanın yolunu belirtin ve ” \” karakterinden kaçmak için çift ters eğik çizgi kullanın (Windows için). Mac ve Linux’ta yolu şu şekilde yazabilirsiniz: /Users/name/filename.txt

File myObj = new File("C:\\Users\\MyName\\filename.txt");

Bir Dosyaya Yaz

Aşağıdaki örnekte, yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz dosyaya bir miktar metin yazmak için FileWritersınıfı yöntemiyle birlikte kullanıyoruz. write()Dosyaya yazmayı bitirdiğinizde, onu şu yöntemle kapatmanız gerektiğini unutmayın close():

Örnek :
import java.io.FileWriter;  // Import the FileWriter class
import java.io.IOException; // Import the IOException class to handle errors

public class WriteToFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileWriter myWriter = new FileWriter("filename.txt");
   myWriter.write("Files in Java might be tricky, but it is fun enough!");
   myWriter.close();
   System.out.println("Successfully wrote to the file.");
  } catch (IOException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Bir Dosyayı Sil

Java’da bir dosyayı silmek için şu delete()yöntemi kullanın:

import java.io.File; // Import the File class

public class DeleteFile {
 public static void main(String[] args) { 
  File myObj = new File("filename.txt"); 
  if (myObj.delete()) { 
   System.out.println("Deleted the file: " + myObj.getName());
  } else {
   System.out.println("Failed to delete the file.");
  } 
 } 
}

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir