Türkiye’nin İlk Elektrikli Traktörü ZY

ZY Elektrikli Traktör ne zaman , nerede , kimler tarafından kuruldu ?

ZY Elektrikli Traktör, Önder Yol ve Ziraat Girişim Sermayesi beraberliğinde kurulan %100 yerli bir Türk şirketidir.  2022 yılında faaliyete geçecek olan fabrikalarında yılda 1000 adet traktör üretme kapasitesine sahip olan ve bu amaçlarını gerçekleştirmek isteyen grup , çalışmalarına 2003 yılında elektrikli otomobil yazılımları ve batarya yönetim sistemleri üzerinde araştırma faaliyetlerinde bulunarak başlamıştır.2 009-2019 senelerinde sayısı 300’ü geçen TÜV tip onaylı ve trafiğe çıkma izni bulunan elektrikli araba, elektrikli motosikleti ve elektrikli kamyonu trafiğe çıkarmıştır.

ZY Traktör olarak ;

 • Ucuz ve temiz enerji kaynağı ile faaliyet gösteren traktör, tarım makinaları ve destekleyici ürünleri üretmeyi,
 • Ülkemizin tarım ve hayvancılık konularındaki gelişimine katkıda bulunmayı,
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin verimliliğini ve ekonomik gelişimini destekleyecek ürünler sunmayı,
 • Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin verimliliklerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmayı,
 • Ürünlerimizi uluslararası pazara sunarak temiz enerji kaynakları ile çevrenin korumasına ve emisyonun azaltmasına katkıda bulunmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve bunlara ilişkin risklerin farkında olarak, risk tabanlı düşünce yaklaşımı ile süreçlerimizi sürekli iyileştireceğimizi, riskleri değerlendirip önleyici faaliyetleri uygulayarak iş sürekliliğini sağlayacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
 • Tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın sürekli gelişimine odaklı olacağımızı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Yasalara uyacağımızı,
 • Çevre, iş sağlığı ve işçi güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi yerine getireceğimizi ve bu çalışmalara çalışanlar veya temsilcilerinin katılımını sağlayacağımızı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı

Yönetim Kurulunda ;

ÖNDER YOL

Yönetim Kurulu Başkanı

FERHAT PİŞMAF

Yönetim Kurulu Üyesi

BERRİN MAHMUTOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dünya’da yaşayan insan sayısı her geçen gün artıyor ve 2050 yılında nüfusun 10 milyara ulaşacağı düşünülüyor. Bu kadar insanı besleyebilmek için bugünkünden çok daha fazla üretmek durumundayız. Bu nedenle özellikle son yıllarda tarımda kalite ve verimlilik ön plana çıkıyor. Tarımsal faaliyetler sürdürülürken doğal kaynaklar da dengeli  ve çevre korunmalıdır.
Tarımsal üretim tohum, su, gübre, ilaç ve makine gibi temel girdilerle yapılır. Tarımda sürdürülebilirlik için bu girdilerin maliyetinin düşük tutulması gerekir. Bu hususta öne çıkan girdilerden biri tarımda makineleşme, tarım-da makineleşmenin en önemli unsuru da traktördür.
Dünyada traktörün tarımda kullanılması 1890’lı yıllara dayanıyor. Hayvan gücünün yerini alan traktörler sayesinde büyük araziler işlenerek çok miktarda tarım ürünü elde edilmeye başlandı.
Ülkemize ise ilk traktör 1. Dünya Savaşı sıralarında geldi. Tarım traktörü imalatımız da ilk defa 1955 yılında Ankara’da başladı. Günümüzde yerli üretim yapan çok sayıda traktör firması bulunuyor ve ülkemizde yaklaşık 2 milyon traktör kullanılıyor.

Milli Elektrikli Traktör Prototipini ilk kullananlardan biri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız, 2019 yılında Polatlı’da gerçekleştirilen Geleneksel Hasat Bayramı şenliğine katılarak burada yerli ve milli ilk elektrikli traktörü kullandı.
Elektrikli Traktörler
iklim değişikliği ve petrol fiyatlarında yaşanan geliş-meler elektrikli traktör üretimini gündeme getirdi.
içten yanmalı motorlarda yüzde 30’luk enerji verimliliği söz konusuyken, elektrikli motorlarda yüzde 90’a varan enerji verimliliği mümkün. Ayrıca elektrikli trak-törlerin enerji gideri içten yanmalı motorların yakıt maliyetine göre oldukça düşük. Motorda transmisyon gibi birçok geleneksel parçaya ihtiyaç duyulmayacağı için bakım ve işletme maliyetleri de aynı şekilde düşüktür.
Dünyada belli başlı bazı traktör üreticileri içten yan-malı motorlar yerine elektrikli traktör üretimi konusun-da çalışmalarını sürdürürken ülkemizde de bu alanda önemli adımlar atıldı ve tarım makineleri sektörü temsilcileri ile birlikte ilk milli elektrikli traktörü üretmek üzere ortak bir Ar-Ge çalışması başlatıldı.
Yerli ve Milli Elektrikli Traktörümüz 105 Beygir Gücünde
Proje kamu-özel sektör işbirliğinde yapıldı. Bu kap-samda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 105 beygir gücünde, 4 teker tahrikli (4×4), manevra ve düzenleme kabiliyeti sınıfındaki traktörlere göre iyileştirilmiş, ülkemizin ilk yerli ve milli tar-la sınıfı Milli Elektrikli Traktör Prototipi üretildi. Bu yerli ve milli prototipin üzerinde bulunan tüm özel yazılımlar da Türk mühendisler tarafından geliştirildi.
Üretilen prototipin en büyük avantajı ise hızlı şarj edilebilmesi. Milli Elektrikli Traktör Prototipi, üzerinde bulunan şarj grubu ile 50kW gücündeki platform dışı şarj istasyonlarında, %10’dan %90’a kadar 45 dakikada şarj edilebiliyor.
Milli Elektrikli Traktör Prototipi toplamda 84 kW/112 motor gücüne sahip. Yapılan laboratuvar testlerinde elektrikli motorun sürekli torku 380 Nm %10 rezerv ile 494 Nm torka kadar ulaştı. Bu güç sayesinde elektrikli traktörümüz tarladaki en zor işlerin bile üstesinden gelebilecek seviyede.
76

Çeşitli kulak sayısına sahip pulluklar ve dipkazan ile gerçekleştirilen toprak işleme denemelerinde fiziki dayanıklılık ile ilgili testlerin tamamında başarılı çalışma-lar gerçekleştiren prototip, en zor şartlarda (yüksek toprak sertliği ve yüksek güç isteyen toprak işleme aletleri) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Tarım Makinaları ve Teknolojileri uzmanları tarafından denen-di ve bu denemelerin büyük bir kısmı tamamlandı.
Elektrikli Traktör Çok Daha Sessiz
Planlanan ikinci aşama tarla denemeleri ise prototipin laboratuvar koşullarında elde edilen tam yükte motor güç ve tork eğrilerinden yola çıkılarak yapıldı. ilgili standartlara göre 105 beygir gücünde muadili dizel traktör ile karşılaştırılan Milli Elektrikli Traktör Prototipinin ideal güç, ideal çeki ve ideal tork ölçüm ve hesaplamalara gerçekleştirildi.
Buna göre, prototip ve dizel traktör için rölantide çalışmada ve pullukla sürüm sırasında kabin içi ve kabin dışı gürültü seviyeleri ölçüldü. Prototip boşta çalışırken kabin içi minimum 64 dBA, maksimum 67 dBA değerleri ölçüldüğünde; dizel traktörde ise bu değerler kabin içinde minimum 80 dBA, maksimum 83 dBA olarak gerçekleşti.
Pullukla sürüm sırasında ise prototipin kabin dışı için minimum 73 dBA, maksimum 76 dBA değerleri ölçüldü. Dizel traktörde ise bu değerler minimum 86 dBA, maksi-mum 90 dBA olarak kaydedildi.
Gürültü testleri ile ilgili tam karşılaştırmada prototipin dizel traktöre göre pullukla sürümde dış ortamda 14 dBA, kabin içerisinde ise 16 dBA daha düşük değerde gürültü oluşturduğu tespit edildi.
Elektrikli Traktör Çok Daha Güçlü
Milli Elektrikli Traktör Prototipi’nin, muadili olan 105 beygir gücünde dizel traktörle çeki gücü (güç) karşılaştır-ma ölçümünde ise dizel traktörün 18,3 kW, elektrikli traktörün ise 32 kW çeki gücü ürettiği tespit edildi. Prototipin çeki kuvveti ve çeki gücü saha testlerine bakıldığında dizel traktöre göre yaklaşık 1,5 kat daha fazla çeki gücü ürettiği saptandı.
45 Dakikada Şarj Olabiliyor
Traktörün batarya şarj sistemi, uluslararası şarj bağlantısına uygun olup ulaşılabilirliği yaygındır. şarj ünitesi traktörün bünyesine entegre edildiğinden şarj için trifaze priz bulunması yeterli. Milli Elektrikli Traktör Prototipi, trifaze prizin bulunmadığı durumlarda, monofaze prizlerden de bir adaptör vasıtası ile şarj edilebilecek şe-kilde tasarlandı. Ancak bu durum şarj süresini biraz uzatabiliyor. Prototip, yüzde 2 şarj seviyesinden yüzde 100 şarj seviyesine 45 — 55 dakikada çıkabiliyor.
Elektrikli Traktörün Enerji Maliyeti 8 Kat Daha Avantajlı
Milli Elektrikli Traktör Prototipi’nin batarya kapasitesi dikkate alınarak verim değerleri de hesaplandı. Bu değerlerden yola çıkılarak prototip ile çalışmada saatlik enerji tüketiminin 30,71 kWh, toprak işleme sırasındaysa saatlik enerji maliyetinin 21,80 TL olduğu belirlendi. Dolayısıyla, bir traktörün yıllık ortalama kullanım süresi olan 550 saat buz alındığında, elektrikli traktörün yıllık enerji maliyetinin 11.992 TL olduğu hesaplandı. Aynı çalışma süresi için dizel traktörün yıllık yakıt maliyeti ise 96.525 TL’dir. Haliyle sadece yakıt masrafı açısından bakıldığında bile elektrikli traktörün 8 kat daha avantajlı olduğu anlaşılır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir