Tüm yazılımcıların işine yarayacak kısayollar

Kısayollar, kod yazarken geliştiriciler için en yararlı araçlardır. Umarım, işinizi yapmak için size daha hızlı ve daha akıllı bir yol sunar. O halde kodlama yaparken tekrar edilmesi gereken sıkıcı şeyler için en iyi kısayol tuşlarını görelim. Visual Studio Code , komut paleti veya klavyenizdeki bir kısayol aracılığıyla erişilebilen komutla
hemen hemen her özelliği sağlar . Ayrıca, keymap için çeşitli uzantı kitaplıkları sağlar. Burada görsel stüdyo kodunun varsayılan tuş haritasını tartışacağız.

Birçok yazılım dili barındıran Visual Studio Code içerisinde ki kısayollar sizler için zaman önemli olanları açıklamaları ile genel diğerlerini ise çeşitlendirerek bilgilendirme yapıyoruz.

1.Ctrl + P => Dosyaya Git

Bu Anahtar, çalışma dizininizde bir dosyayı aramanıza ve açmanıza yardımcı olur. Bir diyalog kutusu açar ve dosyanızı almak için bulanık aramayı destekler. Yeni bir dosyayı taşımanız gerektiğinde işleri kolaylaştırır.
F veya Ubuntu – Ctrl + P
Windows için – Ctrl + P
Mac için – ⌘ + P

2.Ctrl + Shift + Tab => Düzenleyici grup geçmişinde gezin

Bu anahtar, düzenleyici grup geçmişinde halihazırda açtığınız veya üzerinde çalıştığınız dosyalar arasında gezinmenize yardımcı olur. Böylece önceki dosyalara kolayca geçebiliriz.
F veya Ubuntu –
Windows için Ctrl + Shift + Tab
– Mac için Ctrl + Shift + Tab – ⌃ + ⇧ + Sekme

3.Ctrl + Shift + I => Belgeyi biçimlendir

Bu anahtar, HTML ve TS kodunuzu biçimlendirmenize yardımcı olur. Kod biçimlendirme, kodlamadaki iyi uygulamalardan biridir. Ancak, kodunuzu uzak dallarla birleştirirken kodu biçimlendirmek ekstra dikkat gerektirir.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + I
Windows için – Shift + Alt + F
Mac için – ⇧ + ⌥ + F

4. Ctrl + Shift + A => Blok Yorumunu Değiştir

Bu anahtar, kodunuz hakkında yorum yapmanıza yardımcı olacaktır. Bir yorum vahşi kullanımdır. Kullanımdan kaldırılan kodunuzu ileride kullanmak üzere yorumlarla saklayın. Ve bu yoruma bir açıklama vermeyi unutmayın.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + A
Windows için – Shift + Alt + A
Mac için – ⇧ + ⌥ + A

5.Ctrl + L => Geçerli Satırı Seç

Bu tuş, mevcut hattınızı zahmetsizce seçmenize yardımcı olacaktır. Satırdaki seçilen kelimeler vurgulanacak ve sonundaki boşluklar hariç tutulacaktır. Ubuntu için – Ctrl + L Windows için – Shift + L Mac için – ⌘ + L

6.Ctrl + Shift + K = > Satırı sil

Bu Anahtar, şu anda imlecinizin bulunduğu bir satırı kaldırmanıza yardımcı olur.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + K
Windows için – Ctrl + Shift + K
Mac için – ⇧ + ⌘ + K

7.Ctrl + Boşluk => Tetikleme Önerisi

Bu Anahtar, kodunuz için bir öneri almanıza yardımcı olur. TS’de bulunan tüm yöntemleri ve değişkenleri listeleyen bir iletişim kutusu görünecektir. Bu, gereksiz hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Ubuntu için –
Windows için Ctrl + Boşluk
– Mac için Ctrl + Boşluk – ⌃ + Boşluk

8.F12 => Tanıma Git

Bu Anahtar, yöntem tanımına geçmenize yardımcı olur. Halihazırda bulunan yöntemde gezinmeniz gerektiğinde, bu kısayol işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ctrl + fare tıklaması da aynı işlemi gerçekleştirecektir.
Ubuntu için –
Windows için F12 –
Mac için F12 – F12

9.Alt + Yukarı ok / Alt + Aşağı Ok => Satırı yukarı / aşağı taşı

Mevcut satırı yukarı / aşağı hareket ettirmenize yardımcı olur. Yöntemdeki kodun sırasını değiştirmeniz gerektiğinde daha iyi performans göstermenize yardımcı olur.
Ubuntu için – Alt + ↑ / Alt + ↑
Windows için – Alt + ↑ / Alt + ↑
Mac için – ⌥ + ↑ / ⌥ + ↓

10.Ctrl + . => Hızlı düzeltme

Hata için hızlı düzeltme çözümünü bilmenize yardımcı olur. Kodunuzda herhangi bir hata aldığınızda, bu, IDE’nin sağladığı mevcut çözümlerin bir listesini izleyen bir iletişim kutusu açacaktır.
Ubuntu için – Ctrl + .
Windows için – Ctrl + .
Mac için – ⌘ + .

11.Ctrl + G => Satıra Git

Dosyanın istediğiniz satırına gitmenize yardımcı olur. Bir diyalog kutusu belirecek ve mevcut dosyanın istediğiniz satır numarasını girmeniz gerekiyor. Ardından, imleç o satıra hareket edecektir.
Ubuntu için – Ctrl + G
Windows için – Ctrl + G
Mac için – ⌃ + G

12.Ctrl + F => Bul

Bu tuşlar, geçerli dosyadaki herhangi bir kelimeyi bulmanıza yardımcı olur. Herhangi bir anahtar kelimeyi bulmak ve onu bir başkasıyla değiştirmek en faydalı olacaktır. Bu işlemde sizi desteklemek için mevcut dosyada bir açılır pencere görünecektir. Bul ve Değiştir işlemini doğrudan gerçekleştirmek için Ctrl + H’yi de kullanırsınız.
Ubuntu için – Ctrl + F
Windows için – Ctrl + F
Mac için – ⌘ + F

13.F3 / Shift F3 = > Sonrakini / Öncekini Bul

Bu Anahtar, aranan kelimenin sonraki/öncesine taşınmasına yardımcı olur. “Bul” tuşunu kullanırken arama sonuçları arasında ileri veya geri gitmeniz gerekir. Bu tuşları kullanarak tüm dosyada zahmetsizce gezinebilirsiniz.
Ubuntu için – F3 / Shift F3
Windows için – F3 / Shift F3
Mac için – ⌘ + G / ⇧ + ⌘ + G

14.Ctrl + Shift + F => Aramayı Göster

Bu Anahtar, kenar çubuğunda arama panelini açmanıza yardımcı olur. Tüm çalışma dizininde herhangi bir anahtar kelimeyi arayabilir ve gerekirse Değiştir işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + F
Windows için – Ctrl + Shift + F
Mac için – ⇧ + ⌘ + F

15.Ctrl + ` => Entegre Terminali Göster / Gizle

Bu Anahtar, entegre terminali göstermenize/gizlemenize yardımcı olacaktır. Visual Studio Code’un entegre bir terminal sağladığını bildiğimiz için, bu anahtar terminali gizlemek ve açmak için çok kullanışlıdır.
Ubuntu için – Ctrl + `
Windows için – Ctrl + `
Mac için – ⌃ + `

16.Ctrl + Shift +M => Sorunları Göster panelini

Bu Anahtar, Sorunlar panelini göstermenize/gizlemenize yardımcı olur. Panel, proje dizininizdeki hataları ve sorunları gösterir. Bu Tuş kombinasyonunu kullanarak verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + M
Windows için – Ctrl + Shift + M
Mac için – ⇧ + ⌘ + M

17.Ctrl + B => Kenar Çubuğu görünürlüğünü değiştir

Bu Anahtar, kenar çubuğu görünürlüğünü değiştirmenize yardımcı olur. Geliştiricilerin çoğu, tüm ekranın görünümünü elde etmek için karmaşık yöntemler veya kodlar yazarken kenar çubuklarını kapatır. Böyle zamanlarda, bu tuş kombinasyonu geliştiriciler için en yararlı olanıdır.
Ubuntu için – Ctrl + B
Windows için – Ctrl + B
Mac için – ⌘ + B

18.Ctrl + K+ S => Tümünü Kaydet

Tüm dosyanızı editör geçmişine kaydetmenize yardımcı olur. Muhtemelen geliştiricilerin çoğu, farklı dosyalar üzerinde çalışırken dosyalarını kaydetmeyi unutur. Böylece, değişmeyen çıktıya yol açar. Bu Anahtar, tüm dosyaları tek bir adımda kaydetmeye yardımcı olur.
Ubuntu kullanıcıları bu kısayolu almayacak, ancak klavye ayarlarınızda manuel olarak yapılandırabilirsiniz.
Ubuntu için – manuel olarak yapılandırmanız gerekir ( Ctrl + K+S – tercih edilir)
Windows için – Ctrl + K+S
Mac için – ⌥ + ⌘ + S

19.Ctrl + W => Dosyayı Kapat / Düzenleyiciyi Kapat

Bu Anahtar, mevcut dosyanızı kapatmanıza yardımcı olur. Artık bir dosyayı değiştirmek istemiyorsanız, gezinmenizi kolaylaştırmak için bu Anahtarı kullanarak kapatabilirsiniz. Tüm dosyaları kapatıp bu tuş kombinasyonunu denediğinizde görsel stüdyo kodunu kapatır.
Ubuntu için – Ctrl + W
Windows için – Ctrl + W
Mac için – ⌘ + K / ⌘ + W

20.Ctrl+Shift+T => Kapalı Düzenleyiciyi Yeniden Aç

Bu Anahtar, son kapatılan dosyanızı yeniden açmanıza yardımcı olur. Dosyayı beklenmedik bir şekilde kapattığınızda, saniyeler içinde kolayca geri dönmenize yardımcı olur.
Ubuntu için – Ctrl + Shift + T
Windows için – Ctrl + Shift + T
Mac için – ⇧ + ⌘ + T Kodlamadaki
zaman kısıtlamaları için, kısayollar daha da hızlı kodlamamız için başlıca özelliklerdir. IDE, kodlamak için seçebileceğimiz ve kullanabileceğimiz önemli bir şeydir. Visual Studio Code, geliştiriciler için en kullanışlı IDE’dir ve ayrıca üretkenliğimizi artırır.
Bazı eylemleri gerçekleştirmenin uygun yolları için yine de kendi anahtarlarınızı değiştirebilirsiniz. Daha fazlası için VS ayarlarınızı görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz

( Ctrl + , ).

 

Genel

Klavye kombinasyonu İşlevi
Ctrl+Shift+P, F1 Komut Paletini Görüntüler
Ctrl+P Hızlı Açılış, Dosyaya gitme
Ctrl+Shift+N Yeni Pencere
Ctrl+Shift+W Mevcut Pencereyi Kapatma
Ctrl+, Kullanıcı Ayarları
Ctrl+K Ctrl+S Klavye Kısayolları

Basit Düzenleme

CTRL + X Seçilmiş satırı keser
CTRL + C Seçilmiş satırı kopyalar
Alt+ ↑ / ↓ Satırlar arası geçiş
Shift+Alt + ↓ / ↑ Satırlar arası geçişte satırları seçer
CTRL + SHIFT+ K Seçilen mevcut satırı siler
CTRL + Enter Aşağıdaki satıra yeni bir boş satır ekler
CTRL + SHIFT + ENTER Yukarıdaki satıra yeni bir boş satır ekler
Ctrl+Shift+\ Jump to matching bracket
Ctrl+] / [ Girinti / çıkıntı çizgisi
Home / End Satırın başına / sonuna git
Ctrl+Home Dosyanın sonuna gider
Ctrl+↑ / ↓ Satırı yukarı / aşağı kaydır
Alt+PgUp / PgDn Sayfayı yukarıya/ aşağıya kaydır
Ctrl+Shift+[ Bölgeyi katla (daralt)
Ctrl+Shift+] Bölgeyi aç (daraltma kapat)
Ctrl+K Ctrl+[ Tüm alt bölgeleri katla (daralt)
Ctrl+K Ctrl+] Tüm alt bölgeleri aç (daraltma kapat)
Ctrl+K Ctrl+0 Tüm bölgeleri katla (daralt)
Ctrl+K Ctrl+J Tüm bölgeleri aç (daraltma kapat)
Ctrl+K Ctrl+C Yorum satırı ekle
Ctrl+K Ctrl+U Yorum satırı sil
Ctrl+/ Satır yorumunu aç / kapat
Shift+Alt+A Blok açıklamasını aç / kapat
Alt+Z Sözcük kaydırayı aç/kapat

Navigasyon

CTRL + T Tüm sembolleri göster
CTRL + G Satıra git
CTRL + P Dosyaya git
CTRL + SHIFT + O Sembole git
CTRL + SHIFT + M Problemler panelini göster
F8 Bir sonraki hata ya da uyarıya git
SHIFT + F8 Bir önceki hata ya da uyarıya git
CTRL + SHIFT + TAB Editör grubu geçmişinde gezinme
Alt+ ← / → Geri / ileri git

Ara ve değiştir

CTRL + F Bul panelini açar
CTRL + H Arananı değiştirir
F3/SHIFT + F3 Öncekini/sonrakini bulur
ALT + ENTER Eşleşme bul’un tüm tekrarlamalarını seçer
CTRL + D Sonraki “Bul” eşlemesine seçim ekler
CTRL + K veya CTRL + D Son seçimi sonraki Bul eşleşmesine taşır
ALT +C / R / W Büyük/küçük harfe duyarlılığı/normal ifade/ tüm kelimeyi aç/kapat

Çoklu imleç ve seçim

ALT + CLICK İmleç ekler
CTRL + ALT + ↑ / ↓ İmleci yukarı / aşağı ekle
CTRL + U Son imleç işlemini geri alır
SHIFT + ALT + I Seçilen her satırın sonuna imleç ekler
CTRL + L Mevcut satırı seçer
CTRL + SHIFT + L Geçerli seçimin tüm örneklerini seçer
CTRL + F2 Mevcut kelimenin tüm tekrarlarını seçer
Shift+Alt+→ Seçimi genişletir
Shift+Alt+← Seçimi daralt
SHIFT + ALT + Mouse sürükleme Sütun (kutu) seçimi
CTRL + SHIFT + ALT + Yön tuşları Sütun (kutu) seçimi
Ctrl+Shift+Alt +PgUp/PgDn Sütun (kutu) seçim sayfası yukarı / aşağı

Zengin dil düzenleme

CTRL + SPACE Önerileri aç/kapat
CTRL + SHIFT + SPACE Parametre ipuçlarını aç/kapat
SHIFT + ALT + F Belgeyi biçimlendir
CTRL + K veya CTRL + F Seçimi biçimlendir
F12 Tanıma git
ALT + F12 Tanıma göz at
CTRL +K F12 Yan tarafa tanım aç
CTRL + . Hızlı düzeltme
SHIFT + F12 Referansları aç
F2 Sembolleri yeniden isimlendir
CTRL + K veya CTRL + X Sondaki boşlukları kırp
CTRL + K veya M Dosya dilini değiştir

Editör yönetimi

CTRL + F4 veya CTRL + W Editörü kapat
CTRL + K veya F Klasörü kapat
CTRL + \ Editörü iki bölmeye ayır
CTRL + 1/2/3 Birinci, ikinci veya üçüncü editör grubuna odaklan
Ctrl+K Ctrl+ ←/→ Önceki/sonraki editör grubuna odaklan
CTRL + SHIFT + PgUPp/PgDn Editörü sağa/sola kaydır
CTRL + K ← / → Aktif editör grubunu kaydır

Dosya yönetimi

CTRL + N Yeni dosya
CTRL + O Dosya aç
CTRL + S Kaydet
CTRL + SHIFT + S Farklı kaydet
CTRL + K S Hepsini kaydet
CTRL + F4 Kapat
CTRL + K CTRL + W Hepsini kapat
CTRL + SHIFT + T Kapatılan editörü yeniden aç
CTRL + K ENTER Önizleme modunda ki editörü açık tut
CTRL + TAB Sonrakini aç
CTRL + K P Öncekini aç
CTRL + K R Explorer’da etkin dosyayı göster
CTRL + K O Etkin dosyayı yeni pencerede / örnekte göster

Ekran

F11 Tam ekran aç/kapa
SHIFT + ALT + 0 Editör düzenini aç / kapat (yatay / dikey)
Ctrl+ = / – Yakınlaştır/Uzaklaştır
CTRL + B Yan paneli aç/kapat
CTRL + SHIFT + E Gezgini göster / Odaklanmayı aç-kapat
CTRL + SHIFT + E Aramayı göster
CTRL + SHIFT + F Kaynak kontrolünü göster
CTRL + SHIFT + D Ayıklamaları (Debug) göster
CTRL + SHIFT + X Eklentileri göster
CTRL + SHIFT + H Dosyalarda değştir
CTRL + SHIFT + J Arama detaylarını aç/kapat
CTRL + SHIFT + U Çıktı panelini göster
CTRL + SHIFT + V Markdown önizlemesini aç
CTRL + K V Markdown önizlemesini yan tarafta aç
CTRL + K Z Zen Modu (Çıkmak için Esc Esc)

Ayıklama (Debug)

F9 Kesme noktasını aç / kapat
F5 Başlat/Devam et
SHIFT + F5 Durdur
F11 / SHIFT + F11 İçeri / dışarı adım
F10 Adı attır
CTRL + K CTRL + I Üzernde göster

Entegre terminal

CTRL + ‘ Entegre terminali aç
CTRL + SHIFT ‘ Yeni terminal oluştur
CTRL + C Seçimi kopyala
CTRL + V Aktif terminale yapıştır
Ctrl+↑ / ↓ Yukarı / aşağı kaydır
Shift+PgUp / PgDn PgUp/PgDn tuşları ile kaydır
Ctrl+Home / End En üste en sona kaydır

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir