Arduino ve Python ile Hayal Gücünüzün Ötesine Geçin

Arduino ve Python ile Hayal Gücünüzün Ötesine Geçin

Kısa Anlatım : Bu yazımızda Ardunio ve Python ile ne tür yazılımlar yapabilir , ne tür malzemeler kullanabiliriz ayrıca ;

Ardunio ve Python işbirliği ile Sensör Uygulamaları , Robotik Projeleri , Ev Otomasyonu ,Veri Toplama ve Analiz , Görsel ve Sesli Geri Bildirim , Internet of Things (IoT) Projeleri , Oyun ve Eğlence Projeleri olarak örnek kod paylaşımı yapacağız.

 

Arduino, mikrokontrolcülerin programlanması ve fiziksel dünyayla etkileşim kurmayı sağlayan bir platformdur. Python ise genel amaçlı bir programlama dilidir ve çeşitli uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir. Arduino ve Python’u bir araya getirerek çeşitli projeler geliştirebilirsiniz:

 1. Sensör Uygulamaları: Arduino ile farklı türde sensörleri kullanarak çevresel verileri toplayabilir ve Python ile bu verileri işleyebilirsiniz. Örneğin sıcaklık, nem, hareket gibi verileri sensörler aracılığıyla alıp, Python ile bu verileri grafiklere dökebilir veya internete yükleyebilirsiniz.
 2. Robotik Projeleri: Arduino tabanlı robotlar oluşturabilir ve Python ile bunları kontrol edebilirsiniz. Örneğin, bir otomasyon robotu yapabilir ve Python ile uzaktan kontrol edebilirsiniz.
 3. Ev Otomasyonu: Evdeki aydınlatma, termostat, güvenlik kameraları gibi cihazları Arduino ile kontrol edebilir, Python ile ise bu cihazları uzaktan veya otomatik olarak yönetebilirsiniz.
 4. Veri Toplama ve Analiz: Sensörler aracılığıyla toplanan verileri Arduino üzerinden Python’a aktararak, veri analizi ve işleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 5. Görsel ve Sesli Geri Bildirim: Arduino ile bağlantılı LED’ler, LCD ekranlar, hoparlörler gibi bileşenleri kullanarak görsel ve sesli geri bildirimler sağlayabilirsiniz. Python ile bu geri bildirimleri istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
 6. Internet of Things (IoT) Projeleri: Arduino ve Python kullanarak nesnelerin internete bağlanmasını sağlayabilir, sensör verilerini uzaktan izleyebilir veya cihazları uzaktan kontrol edebilirsiniz.
 7. Oyun ve Eğlence Projeleri: Arduino ve Python’u birleştirerek interaktif oyunlar veya eğlenceli projeler oluşturabilirsiniz. Örneğin, Arduino ile joystick veya sensörleri kullanarak bir oyun kontrolcüsü yapabilir ve Python ile bu kontrolcüyü oyunlarda kullanabilirsiniz.

Arduino ve Python’ı kullanarak yapabileceğiniz projelerin sınırı neredeyse yoktur. Temel olarak, fiziksel dünyayla etkileşime geçen, sensörleri, motorları veya diğer bileşenleri kullanan her türlü uygulamayı düşünebilirsiniz. Başlamak için temel Arduino ve Python programlama bilgisi edinerek, örnek projeleri inceleyerek ve adım adım ilerleyerek projelerinizi geliştirebilirsiniz.

Biz daha fazla derine inerek bu sıraladığımız seçenekleri örnekleri ile birlikte anlatacağız.

Her bir kategori için örnek malzemeler ve basit projeler için temel kod örnekleri:

 1. Sensör Uygulamaları:
  • Malzemeler: Arduino UNO, sıcaklık sensörü (örneğin DHT11), bağlantı telleri.
  • Örnek Kod:
  • import Adafruit_DHT

   DHT_SENSOR = Adafruit_DHT.DHT11
   DHT_PIN = 4

   while True:
   humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(DHT_SENSOR, DHT_PIN)
   if humidity is not None and temperature is not None:
   print(f”Sıcaklık={temperature:.1f}°C Nem={humidity:.1f}%”)
   else:
   print(“Sensör veri okuma hatası.”)

 2. Robotik Projeleri:
  • Malzemeler: Arduino UNO, motor sürücü (L298N), tekerlekler, DC motorlar.
  • Örnek Kod: Basit bir ileri-geri hareket eden robotun kod örneği.
  • import RPi.GPIO as GPIO
   import time

   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

   # Motor 1
   Motor1A = 16
   Motor1B = 18
   Motor1E = 22

   GPIO.setup(Motor1A, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(Motor1B, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(Motor1E, GPIO.OUT)

   # İleri git
   GPIO.output(Motor1A, GPIO.HIGH)
   GPIO.output(Motor1B, GPIO.LOW)
   GPIO.output(Motor1E, GPIO.HIGH)

   time.sleep(2)

   # Geri git
   GPIO.output(Motor1A, GPIO.LOW)
   GPIO.output(Motor1B, GPIO.HIGH)
   GPIO.output(Motor1E, GPIO.HIGH)

   time.sleep(2)

   GPIO.cleanup()

 3. Ev Otomasyonu:
  • Malzemeler: Arduino UNO, röle modülü, lamba veya cihaz.
  • Örnek Kod: Röle modülü ile lambayı kontrol eden basit bir ev otomasyonu.
  • import RPi.GPIO as GPIO
   import time

   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

   RelayPin = 11

   GPIO.setup(RelayPin, GPIO.OUT)

   # Lambayı aç
   GPIO.output(RelayPin, GPIO.LOW)
   time.sleep(2)

   # Lambayı kapat
   GPIO.output(RelayPin, GPIO.HIGH)

   GPIO.cleanup()

 4. Veri Toplama ve Analiz:
  • Malzemeler: Arduino UNO, sensörler (örneğin ışık sensörü veya potansiyometre), bağlantı telleri.
  • Örnek Kod: Işık sensörü ile ortam ışığını okuyup ekrana basan basit bir program.
  • import RPi.GPIO as GPIO
   import time

   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

   LightSensorPin = 7

   GPIO.setup(LightSensorPin, GPIO.IN)

   while True:
   light_level = GPIO.input(LightSensorPin)
   if light_level == GPIO.LOW:
   print(“Ortam karanlık”)
   else:
   print(“Ortam aydınlık”)
   time.sleep(1)

 5. Görsel ve Sesli Geri Bildirim:
  • Malzemeler: Arduino UNO, LED’ler, hoparlör.
  • Örnek Kod: Butona basıldığında LED yanıp sönen ve hoparlörden ses çıkan basit bir geri bildirim sistemi.
  • import RPi.GPIO as GPIO
   import time

   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

   LedPin = 11
   ButtonPin = 13

   GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(ButtonPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

   while True:
   button_state = GPIO.input(ButtonPin)
   if button_state == GPIO.LOW:
   GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
   print(“LED açık”)
   else:
   GPIO.output(LedPin, GPIO.LOW)
   print(“LED kapalı”)
   time.sleep(0.1)

 6. IoT Projeleri:
  • Malzemeler: Arduino UNO, Wi-Fi modülü (örneğin ESP8266), sensörler.
  • Örnek Kod: Sıcaklık sensöründen veri alıp, internet üzerinden veriyi gönderen IoT cihazı.
  • import urequests as requests
   import machine
   import dht

   SENSOR_PIN = 4 # DHT11 sensörünün bağlı olduğu pin
   URL = “http://api.example.com/upload” # Veriyi göndereceğiniz API adresi

   def send_data(temp, humidity):
   data = {
   “temperature”: temp,
   “humidity”: humidity
   }
   response = requests.post(URL, json=data)
   print(“Response:”, response.text)
   response.close()

   d = dht.DHT11(machine.Pin(SENSOR_PIN))

   while True:
   try:
   d.measure()
   temp = d.temperature()
   humidity = d.humidity()
   print(“Sıcaklık:”, temp, “°C Nem:”, humidity, “%”)
   send_data(temp, humidity)
   except OSError as e:
   print(“Hata:”, e)
   machine.delay(10000) # 10 saniye bekleyin

 7. Oyun ve Eğlence Projeleri:
  • Malzemeler: Arduino UNO, potansiyometre, LED’ler.
  • Örnek Kod: Potansiyometrenin değerine göre LED’lerin parlaklığını değiştiren basit bir eğlence projesi.
  • import RPi.GPIO as GPIO
   import time

   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

   PotPin = 7
   LedPin = 11

   GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(PotPin, GPIO.IN)

   pwm = GPIO.PWM(LedPin, 500)
   pwm.start(0)

   try:
   while True:
   pot_value = GPIO.input(PotPin)
   pwm.ChangeDutyCycle(pot_value * 100 / 255)
   time.sleep(0.1)
   except KeyboardInterrupt:
   pass

   pwm.stop()
   GPIO.cleanup()

Her bir örnek proje, ilgili malzemelerin bağlantılarını ve kodlarını içerir. Ancak unutmayın ki projelerinizi kendi ihtiyaçlarınıza ve malzemelerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, Arduino ve Python ile yapılabilecek projelerin çeşitliliği sadece hayal gücünüzle sınırlıdır.

Yeni fikirler oluşturmak ve kendi yaratıcılığınızı projelere aktarmak için her iki platformun da sunduğu olanakları birleştirebilirsiniz. İşte bu bağlamda daha da geniş bir perspektif sunan bazı örnekler:

 1. Sanat ve Müzik Projeleri:
  • Arduino ile oluşturduğunuz fiziksel düzenekleri, sensörleri veya düğmeleri kullanarak interaktif enstalasyonlar yapabilirsiniz.
  • Python’un ses işleme kütüphanelerini kullanarak müzik üretebilir veya sesleri analiz edebilirsiniz.
 2. Sağlık ve Tıp Uygulamaları:
  • Arduino sensörleri ile kişisel sağlık izleme cihazları geliştirebilir, Python ile bu verileri analiz edebilirsiniz.
  • Tıbbi görüntü işleme algoritmaları kullanarak teşhis yardımcıları oluşturabilirsiniz.
 3. Eğitim ve Öğrenme Araçları:
  • Arduino ve Python’u birleştirerek öğrencilere temel programlama ve elektronik kavramlarını öğreten eğitim araçları geliştirebilirsiniz.
  • Eğitim materyalleri oluşturmak için interaktif görseller ve animasyonlar ekleyebilirsiniz.
 4. Tarım ve Çevre Projeleri:
  • Toprak nem sensörleri ile bitki yetiştirme sistemleri oluşturabilir, Python ile sulama zamanlamasını optimize edebilirsiniz.
  • Hava kirliliği veya su kalitesi ölçümleri yaparak çevre izleme projeleri geliştirebilirsiniz.
 5. Bilgisayarla Etkileşim:
  • Arduino’yu bilgisayarınıza bağlayarak klavye veya fare gibi giriş cihazları olarak kullanabilirsiniz.
  • Bilgisayarınızdaki programları Arduino ile kontrol edebilir veya tersini yapabilirsiniz.
 6. Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR):
  • Arduino ve Python’u kullanarak basit VR veya AR deneyimleri oluşturabilirsiniz.
  • Sensör verilerini kullanarak sanal dünyada etkileşimler yaratabilirsiniz.
 7. Ev Eğlencesi ve Otomasyonu:
  • Ev sinema sistemleri için uzaktan kumanda sistemleri oluşturabilir, ışıklandırmayı ve perde kontrolünü entegre edebilirsiniz.
  • Arduino ve Python ile çalışan oyun konsolları veya eğlence merkezleri tasarlayabilirsiniz.

Bu örnekler, Arduino ve Python’un potansiyelini genişletmek ve farklı alanlarda yaratıcı projeler geliştirmek için sadece birkaç örnek. İhtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre benzersiz projeler tasarlayabilirsiniz. Her projenin arkasında yatan temel prensip, donanım ve yazılımı birleştirerek gerçek dünyayı dijital dünyayla etkileşime sokmaktır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir