Arduino ile Projeler Geliştirme

Robot kodlamanın önemli bir aracı olan Arduino ile robotik kodlamaya giriş yaparak , Arduino ile Projeler Geliştirme işlemlerini ve detaylarını anlatacağız.

Arduino nedir ?

Arduino ile proje nasıl geliştirilir ?

Arduino ile hangi dillerde kod yazılır ?

Arduino hangi dillerle uyumludur ?

Arduino ile 3 basit uygulama nedir ?

Arduino ile gelişmişlik açısından neler yapılabilir ?

başlıklarından bahsedeceğiz.

Arduino nedir ?

Arduino, açık kaynaklı bir elektronik prototip platformudur. Arduino, kullanıcıların elektronik cihazlarını kolayca tasarlamalarına, programlamalarına ve kontrol etmelerine olanak tanır. Arduino, mikrodenetleyiciler üzerine kurulmuş bir platformdur ve çeşitli sensörler, motorlar ve diğer elektronik bileşenlerle etkileşime geçebilir.

Arduino, geliştiricilere geniş bir yelpazede projeler yapma imkanı verir. İnternet üzerinde binlerce proje ve kaynak kodu mevcuttur. Bu projeler arasında robotlar, ev otomasyon sistemleri, çevre sensörleri, mobil cihazlar ve daha birçok uygulama yer alır.

Arduino, birkaç farklı modeli vardır. Bunlardan bazıları, Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega ve Arduino Leonardo’dur. Her bir model farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptir.

Arduino ile çalışmak için, bir Arduino kartı, bir bilgisayar ve bir USB kablosu gereklidir. Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) kullanılarak, kodlama yapılabilir ve Arduino kartına yüklenir. Kod çalıştırıldığında, Arduino kartı programı çalıştırır ve bağlı bileşenlerle etkileşim kurar.

Arduino ile hangi dillerde kod yazılır ?

Arduino programlama dili olarak C/C++ dilini kullanmaktadır. Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) C/C++ dili için özelleştirilmiş bir sürümüdür. Bu sürüm, Arduino kartlarının mikrokontrolcülerinde çalışacak olan programları yazmak için özel bir kütüphane sunar.

Arduino IDE’de, kullanıcılar Arduino kartlarına yüklemek için C/C++ tabanlı programlar yazabilirler. Bu programlar, Arduino’nun pinleri üzerindeki sensörler ve diğer bileşenler ile etkileşime geçebilirler. Bu programlar, Arduino kartının mikrokontrolcüsü üzerinde derlenir ve yüklenir.

Arduino ayrıca Processing programlama dilini de desteklemektedir. Processing, sanat ve grafik tasarımı için özel olarak tasarlanmış bir programlama dilidir. Processing dili, Arduino ve diğer donanım cihazları için de kullanılabilir. Processing dili, özellikle Arduino’nun grafik ve sesle etkileşim kurduğu uygulamalar için tercih edilir.

Arduino ile 3 basit uygulama nedir ?

  1. LED Blink: Bu, en basit Arduino uygulamalarından biridir ve genellikle Arduino’ya yeni başlayanlar tarafından kullanılır. Bu uygulamada, bir LED bağlanır ve LED’in yanıp söndürülmesi sağlanır. Bu, bir başlangıç noktasıdır ve Arduino programlama hakkında temel bilgi sağlar.
  2. Potansiyometre Kontrollü LED: Bu uygulama, potansiyometre kullanarak bir LED’in parlaklığını kontrol eder. Potansiyometre, analog sinyalleri okuyabilen bir bileşendir ve bu uygulamada kullanıcının bir düğme yerine potansiyometre kullanması sağlanır.
  3. Sıcaklık ve Nem Sensörü: Bu uygulama, bir sıcaklık ve nem sensörü kullanarak çevresel koşulları ölçer. Sensör, sıcaklık ve nem okumaları için bir arayüz sağlar. Bu uygulama, basit bir sensör uygulamasıdır ve temel sensör okuma ve veri işleme konularını ele alır.

Bu uygulamaların tümü Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) kullanılarak geliştirilebilir ve Arduino kartlarına yüklenebilir. Bunlar sadece başlangıç ​​için basit örneklerdir ve daha karmaşık projelerin temelini oluşturabilirler.

Arduino ile gelişmişlik açısından neler yapılabilir ?

Arduino ile birçok karmaşık projeler yapılabilir. Arduino, çeşitli sensörler, motorlar ve diğer elektronik bileşenlerle etkileşime geçebilir ve geniş bir yelpazede projeler yapma imkanı verir. Aşağıda, Arduino ile yapılabilen bazı karmaşık projelerin örnekleri verilmiştir:

  1. Robotlar: Arduino, robotik projeler için popüler bir platformdur. Arduino tabanlı robotlar, çizgi izleyen robotlar, otonom robotlar ve diğer türlerde robotlar yapmak için kullanılabilir.
  2. Ev Otomasyonu: Arduino, ev otomasyon sistemleri için de kullanılabilir. Bu uygulamalar, ışık, sıcaklık, nem, hareket ve diğer sensörlerin kullanımını içerir. Bu uygulamalar, bir akıllı ev sistemi oluşturmak için kullanılabilir.
  3. Quadcopter: Arduino, quadcopter gibi insansız hava araçları (İHA) için de kullanılabilir. Arduino tabanlı quadcopter’lar, GPS ve diğer sensörlerle birlikte kullanılabilir ve uçuş kontrolü, yükseklik kontrolü ve yön kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilir.
  4. Veri Toplama ve Analizi: Arduino, sensörlerle veri toplama ve analiz için de kullanılabilir. Bu uygulamalar, çevresel koşulları, trafik akışını, hava kalitesini ve diğer değişkenleri ölçmek için kullanılabilir. Bu veriler daha sonra bulut tabanlı analiz ve veri madenciliği için kullanılabilir.

Yukarıdaki örnekler, Arduino ile yapılabilen karmaşık projelerin sadece birkaç örneğidir. Arduino, geniş bir yelpazede uygulamalar için kullanılabilir ve kullanıcının hayal gücüne bağlı olarak birçok farklı projeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Arduino ile yapılan örnek uygulamalar ;

  1. LED Blink:

void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

Bu kod, 13 numaralı pine bağlı bir LED’i yanıp söndürür. setup() fonksiyonu, LED’in bağlı olduğu pine çıkış olarak ayarlanır. loop() fonksiyonu, LED’i bir saniye boyunca yanıp bir saniye boyunca söndürür.

  1. Potansiyometre Kontrollü LED

int potPin = A0;
int ledPin = 9;

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
int val = analogRead(potPin);
val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(ledPin, val);
}

Bu kod, bir potansiyometre ile kontrol edilen bir LED’i gösterir. setup() fonksiyonu, LED’in bağlı olduğu pine çıkış olarak ayarlanır. loop() fonksiyonu, potansiyometreden okunan değere göre LED’in parlaklığını ayarlar. analogRead() fonksiyonu, potansiyometreden analog sinyali okur. map() fonksiyonu, okunan değeri 0 ila 1023 arasından 0 ila 255 arasına dönüştürür. analogWrite() fonksiyonu, LED’in parlaklığını ayarlar.

  1. Sıcaklık ve Nem Sensörü:

#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop() {
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println(“Sensör okunamadı!”);
return;
}
Serial.print(“Sıcaklık: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” °C – Nem: “);
Serial.print(h);
Serial.println(“%”);
}

Bu kod, bir DHT11 sıcaklık ve nem sensörü kullanarak sıcaklık ve nem ölçer. setup() fonksiyonu, seri iletişim başlatılır ve sensör ayarlanır. loop() fonksiyonu, sıcaklık ve nem ölçümlerini yapar ve seri bağlantı aracılığıyla sonuçları gösterir. DHT11 kütüphanesi, sıcaklık ve nem okumaları için bir arayüz sağlar. isnan() fonksiyonu, okunan değerlerin doğru okunup okunmadığını kontrol eder.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir