Vergi Hukuku Genel Bilgiler

Vergi Hukuku Genel Bilgiler Mali Hukuk: Kamu gider ve gelirleri ile bunların denkleştirilmesine ilişkin hukuki kuralların tümünü ifade eder. Vergi Hukuku: Mali hukukun alt dalıdır. Mali hukukun gelir kısmıyla ilgilidir. Vergi, resim, harç, şerefiye,...