Kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmalar

Bu bölümde Matematik testinin ölçme değişmezliğinin ülkelere göre incelenmesi tezinin devamı ve içeriği olan araştırmanın kuramsal temeli kapsamında uluslararası durum belirleme çalışmaları, geçerlilik, faktör analizi, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ölçme değişmezliği ile ilgili...