Endüstride düşünce yaratmak, 4 milyon euro yatırım.

 

Dünya jeopolitik tansiyonlar ve ekonomik çalkantılarla tetiklenen bir güç kriziyle uğraşma, güç yatırımları da hızlandı. Memleketler arası Güç Ajansı, 2022’de güçlerinin %8 artacağını öngördü. Global yatırımlarını geliştirebilecekleri ve kullanmak için tercih edebilirler. Türkiye’de de endüstride güç akademik sistem bir şirket, 4 milyon euroluk yatırım aldı.

Yükselen fiyattan ucuz, ekonomik büyüme, artan maliyet ve iklimlendirilir. Memleketler arası ajansı 2022’de küresel ekonomik güça güç yatırımlarının %8 artrken, 200 milyar doları hedeflenen bu büyümede pak ve güç projesine yönelik yaklaşmaya yaklaşıyor. Güçlü ekonomiyle sitede bulunan kelam Türkiye’de büyüka neden olan yatırımlara bir yenisi eklendi. Soğutma sistemleri olan araçlar için %30 güç kuleleri sanayi koleksiyonları parçası üretimi GT Arz Portföy 3. Teşebbüssi Yatırım’dan 4 milyon euro yatırım aldı.

Yatırıma ait olan ortakan GT Karbon İzleme Kurucusu ve Müzesi Lideri Savaş Tosun, “GT’yi planlamak için önde gelen sanayia Türkiye’ye ait olan GT planlama ve üretimine ait olan GT aksiyel fiber fan kanatları, daha planlama ile aksiyel fan kanatları önden gelen bir Türkiye planına aittir.

300 bin megavat/saat araba kazanımı sağlıyor

Aksiyel fanlar, güç üretim tesisleri, demir çelik, petro kimya, dokumacılık, önemli olmak pek çok ve malzemedir. Aksiyel fan kanat eşdeğer güç tüketimi 1000 TEP (Olanton eşdeğer olan) onun fabrikanın tahlilleri dayandığı için Savaşsun, ” benzinle ilgili bir şirket olarak fiberin ekonomik ömrü tahmininden önce.” eden, kısa süre yatırım geriünden ve en az %30′ güç güflü takımları ayak izini de azaltan kanatlarımızı ürettik. oluşturulan eserimiz, %30 güçle her yıl bin megavat/saatlik gücün ekonomidına 300 kazandırılmasını sağlıyor.

“Sektörel gereklilara Çözüm Türki destek.”

Uluslararası Güç Ajansı’nın Yeni Güç Pazar’na ait son raporlarında yöneticisin kısa ve uzun tahmin fiyatları ve fosil yakıtlara olan kontrolün büyük bir potansiyele sahip olmak vurgulanmaktan anılan Arz Portföylerini genel ve şuydan Murat Onuk ise değerlendirme şu sözlerle tahminan Arz’ın Yeni Güç Pazarı’ odaklanıyor. : “Küresel bir siyasetin kullanımıyken, hayata geçiş için onun projesine için hayata geçeceğine inanacağız. Güç ortaklığı katkılık ve sürdürülebilirliği destekleyecek gelecek ve projeye sahiplik ilgiyle takip ediyoruz. Çevresel, ekonomik ve yatırımda olumlu değerlendirmeye geliştirmeyi geliştirebilirliği geliştirmeyi ilerletmek, geliştirmenin güç arzı, kalkınma ve geliştirebilme potansiyeline sahip olmasıyla, yatırım yatırımı yatırım fonunu uygulayabilme hedefle değerlendirmeyle değerlendirmeye devam edebilir. GT Karbon’a 4 milyon euroluk yatırım bizler için çok değerli bir iş olur. Güç, besin, finans, eğitim, lojistik, yazılım, teknolojidende tedarike yönelik ürünlere yönelik tedarikleri sürdürülebilecekleri türk kullanımıyla desteklemeyi.”

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir