Dinozorların Ayak İzleri Günümüze Kadar Nasıl Ulaşıyor?

Geçtiğimiz aylarda, ABD’ninBiricik sas eyaletinde Dino güçVadisi Eyalet Parkı‘nda 113 milyonSene Evvel sinevilayetAmel kin dino güçizleri bulunmuştu. Kuraklık sebebiyle ortaya çıkan bu izlerin, “Acrocanthosaurus” ismindeki bir dino güçcinsinevilayetAmel kin olduğu açıklandı.

Dinozorun ortal fakat5 metre uzunluğunda ve 7 ton yükünde olduğuMevcut sayım edildi. 140’ından 60’ının rahat bir formda göründüğü bu ayak izlerinin bu kadarYıl bozulmaması da herkesi şaşırtmıştı.

Peki nasıl oluyor da bu izler bozulmadan günümüze ulaşıyor?

Canlılar çamurlu bir yoldaİsim ımBeygir arken, ayaklarının yahut ellerininKırmızı tındaki mekan basınçtan sıkışır. Ayak izleriMuhtelif katmanl fasılaulaşabilir.Vakit la bu ayak izlerinin içleri minik çakıllarla yahut kumlarla dolar. Bir müddet sonra dolan mekanler taşlaşmaya kafalar.

Taşlaşan ayak izleri milyonlarcaSene korunabilir ve üzerindeki katmanlardan dolayıbeşerler onları Fark edemez. Ta ki, kuraklığınEtki iyle mekanin üstüne çıkLahza nekadar.

Ayak izlerinin fosile dönüşmesi içinMuhtelif etkenler bulunur.

Zeminin kıvamı ve yoğunluğu, ayak izlerinin halini,Ebat unu ve derinliğiniEtki ler. Kusursuz bir iz için zemin fazlasert yahut yumuşak olmaması gerekir.

Eğer mekan fazlasertse, çıkan baskı belirli belgisiz olur. Ayrıntıları göstermez ve halin neye benzediğine dair pVilayet avebilgiEda z. Mekan fazlayumuşaksa, izler basitçe bozulabilir ya da kendi içine çökebilir.

Dinozorların ayak izleri bize neLahza latır?

Dinozorların ayak izleri de bir Çeşit fosildir. Bu izler onların diriolduğuVakit kiFaaliyet lerininÇılgın lidir lakin onların pir kesimi değildir. Bu izlere bakan Vilayet iminsanları,Ebat larını ve formlarını incelemekanVilayet avehangi dino güçkümesinevilayetAmel kin olduğunuMevcut sayım edebilirler. Vilayet aveolarak, iki yahut dört ayak üzerinde durduklarını daLahza layabilirler.

İzlerdenMevcut sayım yapmaya çalışan arkeologlar, coğrafi pozisyonu ve etraftaki kayaların yaşını da göz önünde bulundurarak daha hakikatikat iddialarda bulunabilirler.

  • Kaynaklar: NaturAlDuygu tory Museum, Science Focus, NationAl Park Service.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir